Velkommen

Hej, jeg hedder Maja Nyström. Jeg er psykolog og ph.d. i udviklingspsykologi.

 

  • Er du nybagt mor eller far og føler du dig udbrændt, nedtrykt eller stresset?
  • Er du enlig forælder og har du brug for rådgivning og sparring med blik for netop din situation?
  • Er du forælder til tvillinger og savner du hjælp til de særlige udfordringer, der knytter sig til netop dét?
  • Oplever du udfordringer i din rolle som forælder, tvivl om opdragelse eller hyppige konflikter i familien?
  • Står du i en livskrise, som du har brug for hjælp til, f.eks. et dødsfald, skilsmisse, depression, stressramt? 

 

Jeg tilbyder psykologsamtaler, forældrerådgivning og gruppeforløb til dig, der kæmper med en livskrise eller med de udfordringer, der kan være forbundet med at blive forælder.

Mød mig herPsykologsamtaler

Tvillinger

Oplever du udfordringer som forælder til tvillinger og ønsker du rådgivning og støtte ud fra specifik viden om tvillingeskabet?

Tvillinger er lige så forskellige som andre børn. Og tvillinger er, på nogle måder, som alle andre søskende. Men tvillingeskabet er også en unik relation, som indebærer helt særlige opvækstvilkår. At være tvilling indebærer derfor både en anden sårbarhed men også særlige ressourcer. Det kræver særlige overvejelser og giver særlige udfordringer for forældre og for de professionelle omkring tvillingerne.

Jeg tilbyder konkret rådgivning i forbindelse med specifikke situationer, som f.eks. tvillinger og institution/skolestart, spørgsmålet om evt. adskillelse, håndtering af søskende dynamikker, og bekymringer om udvikling og trivsel.

Jeg hjælper både enkeltpersoner, familier, børn og par og har særligt fokus på tvillingeskabet betydning og tvillingefamiliens vilkår.

Når forældreskabet er overvældende

At blive forælder kan være meget anderledes end forventet.

Fødslen kan være traumatisk. Det kan for nogle give følelsen af sorg, af at have fejlet, eller af at være gået glip af en særlig oplevelse, af sådan som det burde være. For nogle er tiden efter fødslen præget af hospitalsophold, efterfødselsreaktioner eller andre særligt belastende omstændigheder. Det kan gøre det ekstra svært at blive tryg i sin nye rolle som forælder og give anledning til mange bekymringer, stress, og følelser af utilstrækkelighed og usikkerhed.

Er du blevet ene-forælder, eller enlig med børn, skal du pludselig navigere i en helt ny hverdag. Der er praktiske opgaver og nye rutiner, nye udfordringer omkring samarbejdet om børn, samtidig med at der måske er en sorg over det tabte, som skal bearbejdes. Mange ene-forældre oplever stress og bekymringer, og ikke mindst ensomhed. Men sådan behøver det ikke at være!

Jeg tilbyder både 1:1 psykologsamtaler og online gruppeforløb, hvor du, udover at få psykologisk rådgivning, kan møde andre i samme situation. Det kan være sårbart at tale om dét der er svært ved at blive forælder. Min erfaring er, at mødet med andre i samme situation under trygge rammer kan gøre en kæmpe forskel.

Opdragelse og konflikter i familien

Har du særlige udfordringer med opdragelse?

Oplever du, at de samme konflikter udspiller sig i familien igen og igen?

Så har du måske gavn af forældrerådgivning, der kan hjælpe dig med at få øje på nye måder at handle på.

Måske har du haft gode rollemodeller for, hvordan man er forælder, måske har du ikke haft nogen. Vi gentager ofte den adfærd vi blev mødt med som børn overfor vores egne børn. Også selvom vi bestræber os på at gøre noget andet.

Jeg kan hjælpe dig med at forstå dine egne reaktioner i samspillet med dit barn og med at blive nysgerrig på, hvorfor dit barn reagerer som det gør.

Sammen kan vi reflektere og jeg kan hjælpe dig med at få øje på, hvad der skal til for at du kan være den forælder, du ønsker at være.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende snak og nærmere information.

Holistisk tilgang

Min tilgang er holistisk. Det betyder, at jeg har fokus på det hele menneske.

Vi lever i et samfund der stiller mange krav til os på godt og ondt. Der er mange både indre og ydre forventninger at leve op til, og særligt dét at blive forælder er ofte forbundet med store forventninger – forventninger til graviditeten, til fødslen, barselstiden og i det hele taget til, hvordan det bør være, når man får børn.

Det kan være svært at finde sin egen måde at være i forældreskabet og familielivet. Mit udgangspunkt er at hjælpe dig med at finde DIN vej i forældreskabet som det hele menneske du er.

Den holistiske tilgang betyder også at jeg har blik for samspillet mellem biologiske mekanismer og psykologiske processer. Det kan f.eks. være nervesystemets betydning for samspillet mellem forælder og barn.

Jeg trækker på forskningsbaseret viden om udviklingspsykologi, tilknytningsteori, psykotraumatologi og neurovidenskab.